WDS Budapešť 2013

Klubová výstava ohařů při WDS

Třída mladých psi:

Algerian Chocko Silver Sfinx V1 CAJC

Amareto Marcatti Silver Sfinx V3

Mezitřída feny

Winkle Mignon Imperium Star V2 Res. CAC

 

WDS Budapešť 2013

Třída mladých psi:

Amareto Marcatti Silver Sfinx VD

Algerian Chocko Silver Sfinx VD

Třída mladých feny

Amazing Angle Grace Silver Sfinx VD

Mezitřída feny

Winkle Mignon Imperium Star V