Video galérie, video gallery

Zkouška ZM, listopad 2008. / Exam ZM, November 2008. 

Tréning poslušnosti, 2009. / Obedience, 2009.